Exercicis d'ortografia

EXERCICIS 
D'ORTOGRAFIA
2. Les vocals A/E i O/U


3. L’oposició oclusiva/fricativa (B/V)


4. L’antiga aspirada (H)


5. L’accentuació i la dièresi


6. L’ús de les oclusives P/B, T/D i C/G en posició final


7. Les laterals L/L·L/LL


8. Les vibrants R/RR. Les nasals M/N/MP/NY


9. Les fricatives i africades IX/X, G/J, TX/IG, TG/TJ


10. Les fricatives alveolars Z/S/SS/C/ÇCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada